Központi elérhetőség

1146 Budapest,
Cházár A. u. 9.
Telefon: 1/887-49-30,
1/887-49-40,
1/887-49-41
Fax: 1/887-49-31
Elérhetőségek


Irodáink országosan

Térkép

Felszámolási Üzletág - MÁTRAHOLDING-REORG Kft. (2019. december 16-tól) /Liquidation department /Geschäftsauflösung

    

 

MÁTRAHOLDING Zrt. - Alapítástól Társaságunk meghatározó szolgáltatása a társas vállalkozások, önkormányzatok válságmenedzselése, fizetésképtelenségi problémáik megoldása, újjászervezésük – vagy megszüntetésük – elősegítése. Ezek a feladatok nagyrészt hatósági engedélyhez kötöttek, amelyekkel a MÁTRAHOLDING Zrt. – folyamatos megújítással – közel két évtizede rendelkezik.

A vállalkozások csődeljárását vagyonfelügyelőként ellenőrző munkatársaink, a felszámoló biztosként eljáró kollégáink, vagyonrendezői-, pénzügyi gondnoki-, illetve végelszámolói feladatokat végző szakértőink felelős munkáját hatékony irányítási rendszer segíti és szigorú minőségbiztosítási rendszer kontrolálja. Eredményességük – magas szintű felkészültségük mellett - folyamatos továbbképzésük és rendszeres szakmai minősítésük következménye.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a szakmai infrastruktúra folyamatos fejlesztésére, a különféle igényeket kielégítő szakmai teamek gyors és rugalmas feladathoz rendelésére.

Az üzletági keretek közötti szakértői munka, teljes országos lefedettséget biztosító Regionális Irodákban valósul meg.

A szervezettség és a minőségi munkavégzés elismerését jelenti, hogy a bírósági kijelölések alapján Társaságunk a felszámoló szervezetek rangsorában, évek óta az első öt között helyezkedik el. A felszámolási eljárásokban egy időben kezelt vagyon az elmúlt években már öt-tíz milliárd forint között mozgott.

 Önkormányzatok adósságrendezési eljárásában Társaságunk – mint pénzügyi gondnok - több megyében a bíróságok által legtöbbet foglalkoztatott szakértő cég. Munkatársaink tevékenysége révén több település nyerte vissza fizetőképességét.

A fentiekben említett tevékenységet a jogutód, MÁTRAHOLDING-REORG Kft. folytatja tovább.

A MÁTRAHOLDING-REORG Kft-t a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. december 16-án bejegyezte, mely társaság a MÁTRAHOLDING Zrt-ből átalakulás útján jött létre a felszámolói tevékenység tovább folytatására. A kiválással létrejött MÁTRAHOLDING-REORG Kft., általános jogutódja a felszámolói tevékenység tekintetében a MÁTRAHOLDING Zrt-nek.